XEBEC STONE

  • NH00653
Contact

XEBEC STONE

SPECIFICATION FOR XEBEC STONE

SPEC   Màu Nâu      Màu Caffe    Màu Cam      Cam Nhạt     Xám Đen      Xanh Biển    Màu Trắng      Màu Đỏ     
       #180      #220        #250       #400      #600       #800      #1000      #1200
   1x4x100      GG-1004M  GD-1004M  GA-1004M  GO-1004M  GP-1004M  GB-1004M  GW-1004M  GR-1004M
   1x6x100      GG-1006M  GD-1006M    GA-1006M  GO-1006M  GP-1006M  GB-1006M  GW-1006M  GR-1006M
   1x10x100    GG-1010M  GD-1010M  GA-1010M  GO-1010M  GP-1010M  GB-1010M  GW-1010M  GR-1010M
   Ø 3x100        GG-30M   GD-30M  GA-30M    GO-30M    GP-30M    GB-30M    GW-30M  GR-30M

Bình luận

#
- 15%

OIL PEN ZEBRA MO-120-MC-R

28,000 VND

33,000 VND

#
HOT

OIL PEN ZEBRA MO-120-MC-BL

28,000 VND

33,000 VND