Băng dính phân vùng ESD

Băng dính phân vùng ESD có thành phần : film PVC

Băng dính phân vùng ESD có quy cách  :  48mm x 33m

Ứng dụng Băng dính phân vùng ESD :

+ Băng dính phân vùng ESD dùng để dán chỉ thị các vùng được bảo vệ chống tĩnh điện, vùng được kiểm soát chống tĩnh điện,vùng an toàn chống tĩnh điện

+ Băng dính phân vùng ESD dùng trong các nhà máy phòng sạch, sản xuất linh kiện điện tử

Thông tin sản phẩm : https://thaophuong.com.vn/bang-dinh-phan-vung-esd.html

Hoteline: 0903236078