CẦU CHÌ FUJI

  • NH00488
Liên hệ

CẦU CHÌ FUJI

Kích thước  : Ø 6.4 x 30mm 

Điện áp  : 125V

CẦU CHÌ FUJI 250V/6.3A

CẦU CHÌ FUJI 250V/1.25A

CẦU CHÌ FUJI 250V/5A

CẦU CHÌ FUJI 125V/3A

CẦU CHÌ FUJI 125V/10A

CẦU CHÌ FUJI 125V/6.3A

CẦU CHÌ FUJI 125V/1.25A

CẦU CHÌ FUJI 125V/5A

CẦU CHÌ FUJI 125V/20A

CẦU CHÌ FUJI 125V/15A

CẦU CHÌ FUJI 125V/1A

CẦU CHÌ TQ 250V/2A

CẦU CHÌ TQ 250V/6A

CẦU CHÌ TQ 250V/1A

CẦU CHÌ TQ 250V/10A

CẦU CHÌ TQ 250V/15A

CẦU CHÌ TQ 250V/20A

CẦU CHÌ TQ 250V/25A

 

 

 

Bình luận