CẦU CHÌ SỨ 500V

  • NH00490
Liên hệ

CẦU CHÌ SỨ 500V/ 32A

KÍCH THƯỚC 10 X 38 MM

 

CẦU CHÌ FUJI 250V/6.3A

CẦU CHÌ FUJI 250V/1.25A

CẦU CHÌ FUJI 250V/5A

CẦU CHÌ FUJI 125V/3A

CẦU CHÌ FUJI 125V/10A

CẦU CHÌ FUJI 125V/6.3A

CẦU CHÌ FUJI 125V/1.25A

CẦU CHÌ FUJI 125V/5A

CẦU CHÌ FUJI 125V/20A

CẦU CHÌ FUJI 125V/15A

CẦU CHÌ FUJI 125V/1A

CẦU CHÌ TQ 220V/2A

CẦU CHÌ TQ 220V/6A

CẦU CHÌ TQ 220V/1A

CẦU CHÌ TQ 220V/10A

CẦU CHÌ TQ 220V/15A

CẦU CHÌ TQ 220V/20A

CẦU CHÌ TQ 220V/25A

 

Bình luận