Chính sách quy trình xử lý khiếu nại

12:03 - 17/05/2021

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

1.Mọi thông tin khiếu lại/ góp ý về dịch vụ, chất lượng sản phẩm quý khách vui lòng gọi về số Hotline 0903 236 078 hoặc email : admin@thaophuong.com.vn để công ty tiếp nhận thông tin

2. Bộ phận tiếp nhận và xử lý khiếu sẽ giải quyết và trả lời quý khách hàng tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận thông tin, trường hợp bất khả kháng thì hai bên sẽ chủ động thương lượng.

Chia sẻ:
Facebook