Đầu cos điện Nichifu

  • NH00642
Liên hệ

Đầu cos điện Nichifu

Đầu cos điện TQ

Đầu cos điện công nghiệp

 

 ĐẦU COS ĐIỆN NĂM 2021

Cos điện nichifu

Đầu nối dây điện Nichifu TGV B-0.5

電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75 種類絶縁付圧着スリーブ 電線抱合範囲AWG(#)22~18 特性難燃 内径(Φmm)1.4 全長(mm)24 外径(Φmm)2.6 ,  使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 寸法l(mm)11.5

Đầu cos điện Nichifu TC 0.3-9.5

寸法F(Φmm)1.0 寸法l(mm)9.5 寸法d(Φmm)1.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)

Đầu cos điện Nichifu TC 0.75-13.5K-ST

●メーカー:ニチフ
●型番:TC0.7513.5KST
●商品名:銅線用 裸圧着端子
●棒形 STタイプ
●材料:無酸素銅(電気すずめっき)
《各部の寸法(mm)》
●φF:(0.7×1.1)※図参照
●l:13.5
●L:21.5
●E:4.5
●φD:2.5
●φd:1.4
(※画像2枚目参照)
《電線抱合範囲》
●撚線(㎟):0.3~0.75
●AWG:22-18

Đầu cos điện Nichifu TC 2-16V-ST

●型番:TC216VST
●商品名:銅線用 裸圧着端子
●棒形 STタイプ
●材料:無酸素銅(電気すずめっき)
《各部の寸法(mm)》
●φF:1.9
●l:16.0
●L:24.5
●E:4.5
●φD:4.2
●φd:2.3
(※画像2枚目参照)
《電線抱合範囲》
●単線(mm):1.14~1.82
●撚線(㎟):1.04~2.63
●AWG:16-14

Cos điện trần TQ

Cos trần 4-6
Cos trần 6-6
Cos trần 10-8
Cos trần 10-10
Cos trần 16-10
Cos trần 25-10
Cos trần 35-10
Cos trần 50-12
Vỏ cos 4
Vỏ cos 6
Vỏ  cos 10
Vỏ cos 16
Vỏ cos 25
Vỏ cos 35
Vỏ cos 50
Cos thẳng 2.5 - 4.0 - 6.0
Cos  khuyên tròn 2.5 - 4.0 - 6.0
Cos nối dây thằng 2.5 - 4.0 - 6.0

 

 

Bình luận