KHỚP NHÔM

  • NH00639
Liên hệ

KHỚP ỐNG NHÔM

KHỚP ỐNG NHÔM MỚI NHẤT NĂM 2021

  • Khớp nhôm nối ngoài

  • Khớp nhôm nối góc 900

  • Khớp nhôm nối quay 1800

  • Khớp nhôm luồn trong ống

  • Khớp nhôm check 450

  • Khớp nhôm giằng chữ thập 900

  • Khớp nhôm nối song song

  • Khớp nhôm tăng cứng 450

Bình luận