HOT

Nylon chống gỉ sét

Nylon chống gỉ sét được sử dụng để bảo quản hàng hoá trong quá trình lưu giữ, xuất nhập khẩu đảm bảo an toàn.

 

Mua hàng

MÀNG PE XANH

Màng PE Xanh hay còn gọi là màng PE, được sản xuất 100% từ nhựa nguyên sinh

Màng PE rất dẻo dai, co giãn tốt, phù hợp với đa mục đích của người dùng

Mua hàng
HOT

MÀNG PE ĐEN

Màng PE hay còn gọi là màng quấn pallet, được sản xuất 100% từ hạt nhựa nguyên sinh và hạt màu.

Màng PE luôn có tính dẻo dai, co giãn tốt phù hợp với mục đích đa năng của người sử dụng

 

 

Mua hàng

MÀNG QUẤN PE MÀU

Màng PE hay còn gọi là màng Stretch film, được sản xuất 100% từ hạt nguyên sinh và hạt màu

Màng PE có tính dẻo, dai, co giãn tốt, tối ưu tính năng của người dùng

Mua hàng
HOT

MÀNG PE QUẤN TAY

Màng PE hay còn gọi là màng Stretch film, được sản xuất 100% từ hạt nguyên sinh và hạt màu

Màng PE có tính dẻo, dai, co giãn tốt, tối ưu tính năng của người dùng

Mua hàng

MÀNG QUẤN PALLET

Màng PE hay còn gọi là màng Stretch film, được sản xuất 100% từ hạt nguyên sinh và hạt màu, màng có tính dẻo, dai, co giãn tốt, tối ưu tính năng của người dùng

 
 
Mua hàng
HOT

MÀNG FILM QUẤN MÁY

Màng PE hay còn gọi là màng Stretch film, được sản xuất 100% từ hạt nguyên sinh và hạt màu.

Màng PE có tính dẻo, dai, co giãn tốt, tối ưu tính năng của người dùng.

Mua hàng
HOT

MÀNG CHÍT PE

Màng PE hay còn gọi là màng Stretch film, được sản xuất 100% từ hạt nguyên sinh và hạt màu.

Màng PE có tính dẻo, dai, co giãn tốt, tối ưu tính năng của người dùng.

Mua hàng