NAM CHÂM NGÀNH MAY

  • NH00530
Liên hệ

NAM CHÂM NGÀNH MAY

NAM CHÂM NGÀNH MAY

Kích thước 20 X 30 X 0.8 mm

Kích thước  10 X 1.3 mm

Kích thước 15 X 2.0 mm

Hoặc đặt theo nhu cầu khách hàng

 

Bình luận