THANH ĐÁ MÀI XEBEC

  • NH00652
Liên hệ

THANH ĐÁ MÀI XEBEC

ĐÁ MÀI LINH KIỆN KHUÔN

THƯƠNG HIỆU XEBEC

THÔNG SỐ ĐÁ MÀI XEBEC

 

SPEC   Màu Nâu      Màu Caffe    Màu Cam      Cam Nhạt     Xám Đen      Xanh Biển    Màu Trắng      Màu Đỏ     
       #180      #220        #250       #400      #600       #800      #1000      #1200
   1x4x100      GG-1004M  GD-1004M  GA-1004M  GO-1004M  GP-1004M  GB-1004M  GW-1004M  GR-1004M
   1x6x100      GG-1006M  GD-1006M    GA-1006M  GO-1006M  GP-1006M  GB-1006M  GW-1006M  GR-1006M
   1x10x100    GG-1010M  GD-1010M  GA-1010M  GO-1010M  GP-1010M  GB-1010M  GW-1010M  GR-1010M
   Ø 3x100        GG-30M   GD-30M  GA-30M    GO-30M    GP-30M    GB-30M    GW-30M  GR-30M

 

Bình luận