Thiết bị chuyển mạch Cisco (CBS350 Managed 16-port GE, Ext PS, 2x1G SFP)_CBS350-16TE-2G-EU

  • NH00694
10,500,000

Thiết bị chuyển mạch Cisco (CBS350 Managed 16-port GE,
Ext PS, 2x1G SFP)_CBS350-16TE-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco (CBS350 Managed 16-port GE,
Ext PS, 2x1G SFP)_CBS350-16TE-2G-EU

Bình luận